Allando – Dotacje

Dla przedsiębiorców planujących działania inwestycyjne
m.in z zakresu efektywności energetycznej, odnawialnych
źródeł energii, gospodarki odpadami, termomodernizacji,
remontów, budowy nowych obiektów oferujemy
kompleksowe wsparcie m.in. w ramach programów
dostępnych:

 • w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Wodnej
 • w Banku Gospodarstwa Krajowego
 • w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych
  poszczególnych województw – środki UE
 • w ramach środków norweskich EOG

Wsparcie finansowe PFRON

 • Montaż windy, schodołazów, podnośników
 • Dostosowanie pomieszczeń lub obiektów do potrzeb
  osób niepełnosprawnych,
 • budowa parkingu dla osób niepełnosprawnych,
 • Likwidacja barier architektonicznych,
 • Remont pomieszczeń rehabilitacyjnych.
 • Kompleksowe działania to nasza specjalność.

Poprawa warunków pracy pracowników – działania inwestycyjne

Oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie bezzwrotnego
dofi nansowania oferowanego przez ZUS. Możesz
uzyskać nawet do 90% dotacji na likwidację czynników
szkodliwych i uciążliwych w twojej fi rmie.


Chcesz wiedzieć więcej skontaktuj się z nami