Allando – Dotacje

mgr Katarzyna Czytrzyńska

Fundriser, rozliczeniowiec, samodzielna księgowa, konsultant Funduszy Europejskich. Menager ds. inwestycji.

Mgr finansów publicznych i licencjat rachunkowości. Blisko 20 lat doświadczenia związanego z realizacją zadań inwestycyjnych, współfinansowanych ze środków zewnętrznych zarówno krajowych jak i europejskich.

Doświadczenie zdobyte w kadrze managerskiej w jednostce samorządu terytorialnego związane z inwestycjami, pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych, rozliczaniem i zamówieniami publicznymi wdraża dziś wspólnie ze swoimi klientami, dzięki temu projekty zawsze kończą się sukcesem. Efektywność energetyczna, Odnawialne źródła energii i budownictwo pasywne to jej pasja.

Kierownik projektów i koordynator finansowy projektów w zakresie efektywności energetycznej, termomodernizacji, OZE, turystki, kultury, budownictwa pasywnego i energooszczędnego. Posiadana wiedza praktyczna pozwala na osiągnięcie planowanego efektu rzeczowego i ekologicznego oraz utrzymanie wszystkich wskaźników w okresie trwałości projektów.

Autorka kilkudziesięciu Studium Wykonalności dla działań inwestycyjnych w szczególności w zakresie efektywności energetycznej, OZE. Autorka wniosków o dofinansowanie, aplikujących i otrzymujących finansowanie w większości województw w Polsce. Doświadczony doradca współpracujący z kościelnymi osobami prawnymi i jednostkami samorządu terytorialnego. Na co dzień Pełnomocnik Archidiecezji Łódzkiej ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych. Kierownik projektów otrzymujących dofinansowanie. Od 2014 r. Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Finansowy w Allando sp. z o.o.

mgr inż. Paweł Kunicki

Audytor efektywności energetycznej KAPE, członek ZAE, uprawniony do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków z listy Ministra Infrastruktury.

Współautor wszystkich wniosków o dofinansowanie przygotowywanych przez Allando sp. z o.o..

Inżynier elektronik. Monter instalacji elektroenergetycznej – kadra kierownicza nr 20/07/44/M1, Monter – Instalator systemów Fotowoltaicznych w zakresie BHP nr 20/07/135/FT Przedsiębiorca z 25 letnim doświadczeniem i od 2011 r. Prezes Zarządu Allando sp. z o.o., firmy doradczej zajmującej się pozyskiwaniem funduszy zewnętrzne na działania inwestycyjne związane z efektywnością energetyczną, budownictwem pasywnym, termomodernizacją, odnawialnymi źródłami energii. Inwestycje i oświetlenie LED to jego pasja.

Doradca techniczny oraz energetyczny w zakresie obniżania kosztów eksploatacyjnych obiektów związanych z energią elektryczną. Autor i audytor koordynujący kilkadziesiąt audytów energetycznych obiektów oraz audytów oświetleniowych i fotowoltaicznych. Autor audytów efektywności energetycznej przedsiębiorstw. Konsultant i audytor – weryfikator działań w zakresie efektywności energetycznej Archidiecezji Łódzkiej.

Audytor kilkudziesięciu parafii. Autor dziesiątek opinii na temat efektów ekologicznych przedsięwzięć finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Czym się zajmujemy ?

Przede wszystkim doradztwem technicznym oraz analizowaniem możliwości pozyskiwania funduszy na Wasze pomysły. Znajdujemy pieniądze, które są potrzebne na finansowanie Waszych potrzeb.

Zarażamy pomysłami na ciekawe projekty, które pozwalają ograniczyć koszty i poprawić standard funkcjonowania, audytujemy, piszemy wnioski, rozliczamy otrzymane dotacje, wspomagamy każdy etap realizacji inwestycji a potem pomagamy w trakcie kontroli.

Szczegółowy zakres usług dostępny tutaj:

Jakie inwestycje realizujemy

Pozyskujemy środki na każde działania inwestycyjne, z którymi przychodzisz do nas. Remont, adaptacja, budowa nowego budynku, modernizacja, zmiana sposobu użytkowania, zagospodarowanie terenu.

Inwestycje to nasza pasja! Możesz być pewny, że znajdziemy finansowanie również dla Ciebie. Mamy bogate doświadczenie w tym zakresie.

 

Zobacz nasze realizacje:

Do jakich instytucji składamy wnioski o dofinansowanie:

 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW) – środki krajowe, UE, EOG, POIŚ – wybrane programy i nabory  
 • Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  (WFOSIGW) – wszystkie programy i nabory  
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) – Poprawa warunków pracy pracowników
 • Urzędy Marszałkowskie: Regionalne Programy Operacyjne wszystkich województw (RPO)  – wybrane programy i nabory  
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) Nabory i programy dotyczące robót budowalnych
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Ochrona Zabytków (MKiDN)
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – środki norweskie EOG (MKiDN) – wszystkie programy i nabory  
 • Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków – dotacje i refundacje (ŁWKZ) dotacje i refundacje
 • Fundusz Kościelny – (MSWiA)
 • Urzędy Marszałkowskie – dotacje krajowe – Ochrona zabytków
 • Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) – wybrane programy i nabory  
 • Komisja Europejska (KE) wybrane programy i nabory

NASZE REALIZACJE